വാല്യം 6 | ലക്കം 3 | ഒക്ടോബര്‍ - നവംബര്‍   2012 |
പുതിയ വായനക്കാര്‍ക്കുവേണ്ടി
മുന്‍ലക്കങ്ങള്‍:

പ്രതിമ- ബാലകൃഷ്ണന്‍ മൊകേരി
ഇന്നീ പ്രതിമ തുടച്ചു മിനുക്കുവാന്‍
ഞങ്ങള്‍ മറന്നാലും, കാലം മറക്കാതെ
മേഘങ്ങളാം നൂറു നീര്‍ക്കുടമേന്തിവ-
തിളക്കം- കീര്‍ത്തനാവിശ്വനാഥ്
ചത്തു കഴിഞ്ഞതാണ്
ചമയലേ ബാക്കിയുള്ളൂ
നിര്‍വൃതി- രാജു. കെ. കാഞ്ഞിരാട്‌
വഴി വക്കിലൊരു കുഞ്ഞു
വെയില്‍ നുണഞ്ഞു കിടക്കുന്നു
അമ്മ ആശയ വിനിമയത്തിന്‍
കേബിള്‍ കുഴി നിര്‍മ്മാണത്തില്‍
തനിച്ചിരിപ്പുകള്‍- സംഗീതാനായര്‍
ഇരുളിലൊറ്റയ്ക്കിരിക്കയാണല്ലി
വിരല്‍തൊടാതെ, വാക്കുരുവിടാതെ നാം
കരള്‍ വരമ്പുകള്‍ക്കിടയിലെന്തിനോ
Tags: Thanal Online, web magazine dedicated for poetry and literature
എഡിറ്റോറിയല്‍ | എഡിറ്ററുടെ ഇഷ്ടം | കവിതകള്‍ | കഥകള്‍ | രാഷ്ട്രീയം | സാംസ്കാരികം | സാഹിത്യം | സ്മരണ | സൃഷ്ടികള്‍ സമര്‍പ്പിയ്ക്കാം